ทีมงานโรงเรียนเตชะวิทย์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพผู้จมน้ำ และสำลักอาหาร วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า Termanal 21 / โคราช
ทางโรงเรียนขอขอบคุณกลุ่มงานกุมารเวชกรรม, ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่มีกิจกรรมดีๆ ที่ให้ทั้งความรู้และให้ลองปฏิบัติจริงอย่างถูกวิธี

ใส่ความเห็น