โรงเรียนเตชะวิทย์ ได้รับเกรียติจาก Help Education Group Thailand เชิญเข้าร่วมกิจกรรม FAM TOUR วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ English Programme ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ใส่ความเห็น