วันที่ 24 มีนาคม 2561 โรงเรียนเตชะวิทย์ได้รับเกียรติ จาก แพทย์หญิงสาธิดา สังเกตุ กุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเตชะวิทย์ ในหัวข้อ “Disease Prevention in School”

One of our school’s priorities and objectives is to promote HEALTH and DISEASE PREVENTION POLICY.
In line with, our school conducted a seminar on DISEASE PREVENTION and CONTROL in SCHOOL.

ใส่ความเห็น