คณะผู้บริหารและคณะครูต่างชาติ​
เข้าร่วมอบรมสัมมนาเทคนิคการสอน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ๆ​
ภายใต้หัวข้อ​ “Creative Teaching for Innovative English Learning”
นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์​ ของระดับอนุบาล​และระดับประถมศึกษา​ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562​ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
โดยในโอกาสนี้​ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช ประธานเปิดงานสัมมนาฯ ได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนจากทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ​นี้​
โรงเรียนเตชะวิทย์​ ขอขอบพระคุณ​ มหาวิทยาลัยสยาม​ มา​ ณ​ โอกาส​ นี้ด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น