คณะครูโรงเรียนเตชะวิทย์ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “หลักสูตร 2560 และการสอนแบบ Montessori” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน วานิชวิทยา

ใส่ความเห็น