ผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะวิทย์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ผู้บริหารการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ

ใส่ความเห็น