คณะคุณครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน ภายใต้หัวข้อ​ ” Incorporating 21st Century Skills into Cross Curricula English Teaching” การผนวกทักษะแห่งศตวรรษที่21 เข้ากับรูปแบบการสอน แบบบูรณาการข้ามวิชาในการสอนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563​ ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21 เป็นพันธกิจของเรา…..โรงเรียนเตชะวิทย์

ใส่ความเห็น