วันศุกร์ที่​ 23​ สิงหาคม​ 2562​ โรงเรียนเตชะวิทย์​ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล​ 3​ และระดับชั้นประถมศึกษา​ 1-3 ณ​ ฟาร์ม​โชคชัย​ อ.ปากช่อง​ จ.นครราชสีมา​ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ​ ด้าน​เกษตรกรรม​ในฟาร์ม​ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์​โชคชัย​ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้​ด้านสังคมศึกษา​และวิทยาศาสตร์​ ​ในการทัศนศึกษา​เน้นการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ​ ตามปรัชญา​โรงเรียน​ ที่เน้นการสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล​ แห่งศตวรรษที่ 21​
โรงเรียนขอขอบพระคุณ​ท่านผู้ปกครองทุกท่าน​ ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมนี้ กิจกรรมต่างๆจึงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์​ จึงขอขอบคุณมา ณ​ โอกาสนี้ค่ะ