ขอต้อนรับปีใหม่ 2020
ด้วยภาพแห่งความประทับใจ
งาน Cowboy Night Christmas Party 2019

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ที่สนับสนุนกิจกรรมและร่วมสร้างความอบอุ่น ความประทับใจในบรรยากาศของครอบครัวเตชะวิทย์ค่ะ