พิธีไหว้ครูโรงเรียนเตชะวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

“สร้างป่า รู้คุณค่า ร่วมรักษา บูชาครู”