นำนักเรียนระดับอนุบาล​ 1-2​
เข้าร่วมกิจกรรม​ Play​ and​ Learn​
และชมการแสดงความสามารถของสัตว์​ ณ​ สวนสัตว์นครราชสีมา​ ในวันพุธที่​ 27​ พฤศจิกายน​ 2562

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่า​ ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน​ อนุรักษ์​สัตว์ป่า

ขอขอบพระคุณ​สวนสัตว์​นครราชสีมา​ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อโรงเรียนเตชะวิทย์​ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว​ มา​ ณ​ โอกาสนี้ด้วยค่ะ​